Lojistik Index

Posted on 11 Mayıs 2012 · Posted in logimex

Dış Ticaret ve Lojistik ile ilgili faydalı belgelere ve sunumlara;

www.lojistikdunyasi.com/kutuphane sayfasından ulaşabilirsiniz.

Dış Ticaret ve Lojistik ile ilgili terimlerin açıklamalarına ise;

www.lojistiksozluk.com sayfasından ulaşabilirsiniz.

Konşimento

CLP – REACH Tüzüğü

CMR Konvansiyonu – CMR Sigortası

Kargo Elleçleme Metodları

Dispozisyon

Konteyner Ölçüleri

Konteyner Çeşitleri ve Konteynerlerin İşaretlenmesi

Geçiş Belgeleri (Dozvola)

UBAK  Belgeleri

1 deniz mili=1852 m.

1 feet=30,48 cm.

1 inch=2,54 cm.

MARPOL, SOLAS, IMDG-Code

Kombine, Multimodal, Intermodal Taşımacılık

RO-LA, RO-RO

Tehlikeli Madde Lojistiği, ADR, DGR, ADNR, UN Numarası

Lojistik Terimleri

Lojistik ve Dış Ticarette Eğitim Veren Üniversiteler

CMR, CIM, B/L (Bill of Lading), AWB (Air Way Bill)

Mesleki Yeterlilik Eğitimi – SRC, SRC-5, ÜDY Belgesi, ODY Belgesi

Yetki Belgesi-Belgeleri- K Belgesi

Teslim Şekilleri ( INCOTERMS )

Belgeler: Ticari Fatura, Konşimento, Çeki-Paketleme Listesi, Dolaşım Belgeleri ( A.TR, EUR-1, EUR-MED, FORM- A), Menşei Şehadetnamesi